LOGIN

  

Regjistrohu

Rekupero Password


Foto

Galleria :
foto


ShMB 8 Dhjetori
ShMB 8 Dhjetori

Newsletter


Mund t regjistrohesh ose t fshihesh

Njoftime

Kofientet e lendeve me zgjedhje
Kofientet e lendeve me zgjedhje te MSH-se 2015
m 10-03-2015 [10:27]


Kofientet e lendeve me zgjedhje
Kofientet e lendeve me zgjedhje te MSH-se 2015
m 10-03-2015 [10:27]


Formulari A1 dhe A1Z dhe Udhzimet pr plotsimin e tyre
Formulari A1 dhe A1Z dhe Udhzimet pr... vazhdo lexo a leggere la news: Formulari A1 dhe A1Z dhe Udhzimet pr plotsimin e tyre>>
m 25-02-2015 [19:13]


Rregullore e MSH-se 2015
Rregullore e MSH-se 2015 shkarko materjalin... vazhdo lexo a leggere la news: Rregullore e MSH-se 2015>>
m 13-02-2015 [13:17]


Udhezim Per kualifikimin e mesuesve
Udhezim Per kualifikimin e mesuesveshkarko... vazhdo lexo a leggere la news: Udhezim Per kualifikimin e mesuesve>>
m 13-02-2015 [13:07]


.

Ne linje

Hyrje gjithsejt:19429

faq.vizituar:41078

Hyrje sot 1

Faqe sot 1


Perdorues Online:1
Anonim: 1
Te Regjist:0


HYRJE

     Kjo Strategji mbeshtetet ne dokumentin "Strategjia Kombetare e Zhvillimit te Arsimit Parauniversitar 2004-2015" si strategji makro, por ne kemi pershtatur strategjite mikro te rrethit tone ne perputhje me kete dokument themeltar,ku jane parashtruar strategjite e zhvillimit te arsimit ne rrethin tone.

     K y dokument eshte shume i rendesishem per institucionin tone pasi ne perberjen e tij jane integruar strategjite kombetare dhe ata specifike ne rang nenprefekture ne pershtatje me rrethin tone dhe eshte fryt i kontributeve disavjecare i gjithe punonjesve te ZA-se,i mesuesve e drejtuesve tane arsimore, si dhe i pushtetit vendor e komunitetit te prinderve e nxenesve.Ne i falenderojme ata perzemersisht.pasi duke u bere pjese e debateve dhe pervijimit te ideve te tyre dhane nje kontribut te vyer duke na mundesuar te prodhojme sa me te plote kete dokument.

     Ky dokument ka vleren e nje platforme per rrethin tone, brenda te ciles te gjitha grupet e interesit do te mund te japin kontributin e tyre. Ky eshte nje konkretizim i perpjekjeve shume te rendesishme per angazhimin intensiv profesional te specialisteve te ZA-se,drejtuesve te shkollave.mesuesve dhe dashamiresve te arsimit dhe krijimin e mirekuptimit ndermjet grupeve te interesit dhe aktoreve te ndryshem.

     Kjo platforms strategjike me objekt lokal, synon te garantoje zbatimin e Strategjise Kombetare Arsimore.permes strategjive dhe platformave strategjike lokale ne perputhje me kushtet e rrethit tone me qellim thjeshtezimin dhe krijimin e nje terreni lehtesues per permushjen e saj .per nje arsimim modern e bashkekohor per te pergatitur qytetare te afte e te denje te Bashkimit Evropian qe te mund te perballojne sfidat e kohes .K y dokument eshte fryt i keshillimeve te gjera dhe intensive me perfaqesues te grupeve te ndryshme te interesit, si mesues, drejtues, prinder, nxenes, sindikatat, intelektuale, etj.

*

*

*

*